Tag Archives: tách thửa

Thông báo V.v Chấm dứt việc tạm dừng các hoạt động phân lô, tách thửa, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Quốc.

Vào sáng ngày 03/02/2020, Ban thường vụ tỉnh Kiên Giang đã đưa ra thông báo chấp thuận việc tháo dỡ lệnh tạm hoãn phân lô, tách nền trên địa bàn Huyện Phú Quốc. Sau hơn 1 tháng kể từ khi nhận tờ trình của UBND tỉnh Kiên Giang về viêc chấm dứt tạm dừng phân […]