Vĩnh Long: 274 căn nhà tại dự án Khu dân cư Phước Thọ 1 đủ điều kiện bán, cho thuê mua

Phối cảnh Khu dân cư Phước Thọ

(Xây dựng) – Ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long vừa ký ban hành Công văn số 1180/SXD-QLN về việc ý kiến về hồ sơ thông báo điều kiện bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án Khu dân cư Phước Thọ 1, khóm 4, phường 3, thành phố Vĩnh Long, gửi: Công ty TNHH T&T Land Phước Thọ. Theo Công văn này, 274 căn nhà Khu dân cư Phước Thọ 1 đủ điều kiện bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

Ngày 31/5/2022, Công ty TNHH T&T Land Phước Thọ (thuộc T&T Group) đã gửi Công văn số 3105/2022/CV-TTLPT “Về việc điều kiện kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai dự án Khu dân cư Phước Thọ 1, tại khóm 4, phường 3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long” đến Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long. Qua xem xét hồ sơ do chủ đầu tư cung cấp, đối chiếu với các quy định của pháp luật hiện hành, Sở Xây dựng Vĩnh Long cho biết: Dự án Khu dân cư Phước Thọ 1, tại khóm 4, phường 3, thành phố Vĩnh Long, do Công ty TNHH T&T Land Phước Thọ làm chủ đầu tư, có diện tích đất 61.501,8m2, với 274 căn nhà (148 căn nhà liền kề, 106 căn nhà ở liền kế kết hợp thương mại, 20 căn nhà biệt thự) có hồ sơ pháp lý chứng minh đủ điều kiện của bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh theo quy định tại khoản 1, Điều 55 của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014.

Do dự án này đang được chủ đầu tư thế chấp tại tổ chức tín dụng, nên trước khi ký hợp đồng mua bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư phải có văn bản gửi về Sở Xây dựng kèm theo giấy tờ chứng minh đã giải chấp hoặc Biên bản thống nhất của bên mua, thuê mua nhà ở và bên nhận thế chấp về việc không phải giải chấp và được bán, thuê mua nhà ở đó (theo quy định tại Điều 147 của Luật Nhà ở năm 2014 và quy định tại điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP); giấy tờ của ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư với khách hàng (theo quy định tại Điều 55 của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014), để Sở Xây dựng kiểm tra và có ý kiến thống nhất.

Thông báo số 41/2022/TB-SHN ngày 30/5/2022 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB) về việc chấp thuận mở bán dự án “Khu nhà dân cư Phước Thọ 1, phường 3, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long”. Theo đó, Ngân hàng SHB (bên nhận thế chấp dự án) đồng ý chấp nhận cho Công ty TNHH T&T Land Phước Thọ (đơn vị thế chấp dự án) được phép mở bán dự án này, thời hạn hiệu lực của thông báo kể từ ngày 30/5/2022 đến ngày 28/12/2026.

Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long yêu cầu Công ty TNHH T&T Land Phước Thọ (chủ đầu tư) có trách nhiệm và thực hiện: Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực đã nêu tại Văn bản số 3105/2022/CV-TTLPT đề ngày 31/5/2022 và Bản cam kết đề ngày 31/5/2022. Tổ chức triển khai dự án theo tiến độ được phê duyệt. Thực hiện các hoạt động kinh doanh bất động sản theo đúng quy định pháp luật và chủ đầu tư phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu trường hợp để xảy ra sai phạm theo quy định. Liên hệ với Sở Xây dựng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh Vĩnh Long hướng dẫn, thống nhất nếu trường hợp tổ chức, cá nhân người nước ngoài mua nhà ở trong dự án. Công bố công khai thông tin của bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định tại Điều 6 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014.

Theo baoxaydung.com.vn