Category Archives: Ngoại khóa

Hoạt động ngoại khóa tại làng du lịch Ông Đề

Hoạt động ngoại khóa - Reshomes - Hình 1

Với mong muốn mang đến nguồn năng lượng mới, sự gắn kết hơn nữa giữa các thành viên trong đại gia đình Reshomes. Công ty đã tổ chức buổi hoạt động ngoại khóa tại làng du lịch Ông Đề. Tại làng du lịch, các anh chị em nhân viên đã được thư giãn, nghỉ ngơi […]