Miền Tây sẽ có thành phố sân bay hơn 10,000 ha tại Cần Thơ góp phần thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp ĐBSCL. (Ảnh: Duy Quang)

Miền Tây sẽ có thành phố sân bay hơn 10,000 ha tại Cần Thơ góp phần thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp ĐBSCL. (Ảnh: Duy Quang)

Miền Tây sẽ có thành phố sân bay hơn 10,000 ha tại Cần Thơ góp phần thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp ĐBSCL. (Ảnh: Duy Quang)

Miền Tây sẽ có thành phố sân bay hơn 10,000 ha tại Cần Thơ góp phần thúc đẩy xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp ĐBSCL. (Ảnh: Duy Quang)

Both comments and trackbacks are currently closed.