NHNN sẽ xem xét nới điều kiện cho vay với gói tín dụng hỗ trợ lãi suất 2%/năm. Ảnh: T.L.

NHNN sẽ xem xét nới điều kiện cho vay với gói tín dụng hỗ trợ lãi suất 2%/năm. Ảnh: T.L.

NHNN sẽ xem xét nới điều kiện cho vay với gói tín dụng hỗ trợ lãi suất 2%/năm. Ảnh: T.L.

NHNN sẽ xem xét nới điều kiện cho vay với gói tín dụng hỗ trợ lãi suất 2%/năm. Ảnh: T.L.

Both comments and trackbacks are currently closed.