Đơn vị thi công đang thực hiện đắp cát gia tải giai đoạn 1 tuyến chính cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ

Đơn vị thi công đang thực hiện đắp cát gia tải giai đoạn 1 tuyến chính cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ

Đơn vị thi công đang thực hiện đắp cát gia tải giai đoạn 1 tuyến chính cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ

Đơn vị thi công đang thực hiện đắp cát gia tải giai đoạn 1 tuyến chính cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ

Both comments and trackbacks are currently closed.