🔥 RESHOMES cùng “MINI EVENT” 9/7

MINI EVENT

Một buổi sáng thật sôi động dịp cuối tuần cùng những khách hàng quan tâm dự án T&T TAMDA Vĩnh Long tại Cafe tại Hoa Lan Viên, T&T TAMDA dự án đang làm mưa làm gió trên thị trường bất động sản.

Khách hàng may mắn nhận được Voucher 10 triệu đồng.
Khách hàng may mắn nhận được Voucher 10 triệu đồng.
Khách hàng may mắn nhận được Voucher 10 triệu đồng.
Khách hàng may mắn nhận được Voucher 10 triệu đồng.
Khách hàng may mắn nhận được Voucher 20 triệu đồng.
Khách hàng may mắn nhận được Voucher 20 triệu đồng.